Komňa - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

Oznamujeme občanům, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. Volební místnost bude otevřena v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, platným cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Volební lístky byly voličům dodány do schránek společně s pokyny jak   hlasovat a budou k dispozici i ve volební místnosti.

Datum vložení: 4. 10. 2021 13:13
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2021 13:15
Autor: Správce Webu