Komňa - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

pozvánka na zasedání ZO, postní sbírka

1)   Starostka obce Komňa svolává 14. zasedání Zastupitelstva obce Komňa, které se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Komni. 

Program:      1) Zahájení

                        2) Kontrola usnesení

                        3) Rozpočtové opatření č.5/2020

                        4) Inventarizace majetku obce za rok 2020

                        5) Prodej pozemku parc. č. 5919/16 dle Záměru č. 1/2021

                        6) Dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 5919/9 dle Záměru č. 2/2021

                        7) Dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 5919/12 dle Záměru č. 3/2021

                        8) Projednání návrhu společenské smlouvy EKO-Future s.r.o.

                        9) Schválení investičního záměru „Vybudování dvou nových učeben v objektu ZŠ    

                             a      MŠ J.A.K. Komňa“ z dotačního programu MFČR

                        10) Organizační záležitosti:

                                    a) schválení prodloužení čerpání úvěru u KB

                                    b) schválení informovaného souhlasu se zapsáním                           

                                        mečových tanců z obce Komňa do Seznamu nemateriálních statků   tradiční lidové kultury  

                                         Zlínského kraje

                                    c) schválení Stanov Bojkovska a členství v MAS Bojkovsko

                                    d) schválení finančního příspěvku pro DH Komňané

                                    e) schválení finančního příspěvku pro Oblastní spolek ČČK

                                    f)  žádost o odkoupení pozemku parc. č. 5431/5 a 546/3 v k.ú. Komňa

                                    g) žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 5460/2 v k.ú. Komňa

                                    h) žádost o prodloužení nájemní smlouvy

                                    ch) žádost o schválení finančního příspěvku Sociálním službám

                                          Uh. Hradiště  - DS Nezdenice

                                    i) žádost o schválení finančního příspěvku pro AUDIOHELP Uherský Brod

                        10) Informace

                        11) Diskuse

                        12) Souhrn usnesení

                        13) Závěr

Podmínkou účasti na zasedání je povinnost užití respirátoru FFP2.

2)   Charita Uherský Brod  v rámci vyhlášení postní potravinové sbírky bude v naší obci dnes v době od 16.50 do 17.00 hodin u obecního úřadu vybírat trvanlivé potraviny a základní drogerii určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Předem děkujeme.

Datum vložení: 23. 3. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2021 15:08
Autor: Správce Webu