Komňa - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

kominické služby

Jsme kominická firma s dlouholetou praxí v oboru, účastníme se nejnovějších školení a jsme členové zemského společenstva mistrů kominických se sídlem v Brně, www.zsmk-cr.cz a provádíme tyto služby:

- Kontroly a čištění spalinových cest dle z. 320/2015 Sb., u rodinných, bytových domů a firem

- Revize spalinových cest

- Výstavba komínových těles

- Vložkování, frézování komínových těles (pevná, plynná paliva)

Stále častěji se setkáváme s požáry objektů a s otravou CO (oxid uhelnatý), z důvodu zanedbávání prevence provádění kontrol a čištění spalinových cest. Tyto kontroly se provádí z nařízení vlády z.320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 a prováděcí vyhlášky č. 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 (vyhl. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Tyto kontroly se provádí u pevných i plynných paliv a provádí se jednou ročně. Po provedení kontroly se vystavuje protokol - zpráva o této kontrole podle osnovy vydané ministerstvem vnitra. Je dobré seznámit občany s prováděním těchto kontrol, aby se předešlo tak častým újmám na majetku a zdraví občanů. V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte na tel. čísle 604 859 769.

Kominictví Sudek Bojkovice, Domky 489, Bojkovice 687 71, IČ: 67536352,

email: kominysudek@seznam.cz,

Web: WWW.KOMINICKE-PRACE.CZ

Tel: 604 859 769

Datum vložení: 10. 3. 2021 13:43
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2021 13:46
Autor: Správce Webu