Komňa - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Program zmírnění následků sucha v lesích

Vážení majitelé,

na uvedeném odkazu https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-21-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-16676.html je již zveřejněný Program zmírnění následků sucha v lesích, opatření usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL). Příjem žádostí je od 25.1.2021 do 19.2.2021 do 12,00 hod.

Dále upozorňujeme k NV 30/2014 na nutnost zaslání ohlášení pro rok 2021 před započetím prací. Ohlášení se vyhotovuje, tak jako žádost v modulu pro žadatele http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui.

Toto ohlášení se týká provádění prací, na které míní majitel lesních pozemků čerpat uváděný finanční příspěvek.

V zásadě se jedná:

  • vyklizení klestu – štěpkovač, drtič
  • zalesnění MZD (BK, DB, JV, JD, ost.listnáče)
  • oplocení MZD
  • vyžínání + nátěr MZD
  • prořezávky a probírky do 40-ti let věku

 

Pokud žadatel doručí žádost současně s příslušným ohlášením, nebyla splněna některá z podmínek o doručování ohlášení

(před zahájením prací) nebo o doručování žádosti (po dokončení prací), a příspěvek nelze poskytnout.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat svého odborného lesního hospodáře nebo paní Ing. Marcelu Strakošovou, Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, Krajský úřad Zlínského kraje, tel. 577 043 369

Datum vložení: 29. 1. 2021 12:56
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2021 13:12
Autor: Správce Webu