mapa
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8:00 - 16:00
  úterý  8:00 - 16:00
  středa 8:00 - 17:00
  čtvrtek 8:00 - 16:00
  pátek 8:00 - 15:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 572 641 140
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@komna.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Komňa, Komňa 42, 687 71 Komňa.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 8:00 - 16:00
úterý  8:00 - 16:00
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 16:00
pátek 8:00 - 15:00

Telefonické podání: pevná linka - 572 641 140
Poštou na adresu Obecní úřad Komňa, Komňa 42, 687 71 Komňa
Elektronicky na e-mail: obec@komna.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: iz8bysu
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 ods. 1 – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) 7 dnů 
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14, odst. 5,písm. c) – 7 dnů  
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14, odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14, odst. 7 – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16, odst. 3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14, odst. 5, písm. a) – 30 dnů 
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14,  odst.  7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a, odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16, odst. 1) – 15 dnů

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Komňa, Komňa 42, 687 71 Komňa
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Formuláře

 

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2019

19.8.2019: Žádost o poskytnutí informace   

Vyvěšeno: 20.8.2019

 

 

 

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2017

21.2.2017: Žádost o poskytnutí informace  

28.2.2017: Žádost o poskytnutí informace 

22.3.2017: Žádost o poskytnutí informace 

15.6.2017: Žádost o poskytnutí informace

6.7.2017: Žádost o poskytnutí informace 

Vyvěšeno: 3.8.2017

16.8.2017: Žádost o poskytnutí informace 

Vyvěšeno: 21.8.2017

7.9.2017: Žádost o poskytnutí informace 

Vyvěšeno: 8.8.2017

 

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2016:

29.12.2016 - Žádost o poskytnutí informace.pdf   

8.2.2016 - Žádost o poskytnutí informace   

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2015:

27.5.2015 - Žádost o poskytnutí informace a odpověď

29.4.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost o poskytnutí informace 

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2014:

 Žádost o poskytnutí informace 

Žádost o poskytnutí informace 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 

 

Souhlasy se zveřejněním v obecním zpravodaji - formuláře

Máte-li zájem o zveřejnění narození dítěte, úmrtí příbuzného nebo jubilea ve společenské kronice v místním zpravodaji je dle zákona o ochraně osobních údajů nutný Váš souhlas.

K tomuto účelu jsou k dispozici níže uvedené formuláře, které obdržíte v kanceláři Obecního úřadu Komňa. Pro jubilanty, kteří mají zájem o gratulaci z obce, to znamená vyplnit také souhlas s osobní návštěvou.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Videa z obce a okolí

Videa z obce a okolí

 

 

Reportáž TV Slovácko ze slavnostního převzetí ocenění Vesnice roku 2011

Převzetí ocenění Vesnice roku 2011

 

EKO SADY KOMŇA

www.biosvestky.cz

Město Bojkovice

http://www.bojkovice.cz/

Město Uherský Brod

www.uherskybrod.cz

Bílé Karpaty

http://www.fotokarpaty.cz

Portál veřejné správy

www stránky PVS

Portál státní správy

www stránky

Vyhledávání spojení

www stránky

Počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

404045