mapa
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Místní knihovna

Místní knihovna

Adresa:     Komňa 169
Umístění:  budova ZŠ  
Knihovnice:    Mgr. Gabriela Malcová    
E-mail: knihovna.komna@seznam.cz

Web:  

https://knihovna-komna8.webnode.cz/

 

Facebook: https://www.facebook.com/komenska.knihovna

 

 

Výpůjční doba
Čtvrtek od 15:00 - 18:00 hod.

Členské poplatky                    zdarma  
Internet pro veřejnost             zdarma 


Výpůjční doba knih                 1 měsíc  
Výpůjční doba časopisů         1 měsíc  

Odkaz na ON-LINE Katalog knihovny naleznete ZDE.

Historie knihovny

Podle doložitelných pramenů lze se domnívat, že první veřejná knihovna v Komni vznikla již před rokem 1900. K dřívějšímu období se vztahují některé doklady, zmiňující zájem zejména mladých lidí ve čtenářské a vzdělávací oblasti. Následně jsou již v prvních letech 20. století zmiňovány spolky „Vzdělávací spolek Alojsius v  Komni“ a „Vzdělávací spolek Svornost v Komně“.

Knihovna byla v té době umístněna v areálu obecné školy a knihovníkem byl vždy některý z učitelů, působící v místní škole. Členové spolku platili 24 kr. ročního poplatku, měsíčně 2 kr.

(ze Zápisů výborových a členských schůzí TJ SOKOL)

Nově vzniklá tělocvičná jednota Sokol založila vlastní knihovnu, kde byly zastoupeny knihy a časopisy tělocvičně odborné, vzdělávací, ale i knihy zábavné a divadelní hry.

Jelikož v obou složkách působili stejní členové, usnesla se valná hromada Sokola sloučit tyto spolky v jeden. „Svornost“ měla dále existovat jako kulturní odbor Sokola. Takto působila spolková knihovna až do roku 1927, kdy Obecní kronika uvádí:

„ V měsíci únoru zřízena byla samostatná obecní knihovna tak, že od zdejší tělocvičné jednoty Sokol byla zakoupena spolková knihovna, sloužící doposud za knihovnu veřejnou a doplněna v posledních letech zakoupenými svazky z prostředků obecních“.

Je pravděpodobné, že činovníci Sokola zabezpečovali i provoz obecní knihovny až do roku 1940, kdy za protektorátu byla činnost Sokola zakázána. Působnost obecní knihovny v období 2. světové války nelze doložit, protože nebyla zdokumentována.

V prvních poválečných letech práci knihovníka vykonával Tomáš Milička, učitel na zdejší škole.

Do bývalého obchodu p. Aloise Bosáka č.p. 204 byla knihovna ze školy přemístěna asi kolem padesátých let minulého století. Jako knihovnice a knihovníci zde působili: Eva Dolinová, Anna Guryčová Kročilová, Josef Pokorný, Antonín Mikulka.

Zajímavosti

Nespornou zajímavostí a dokladem o působnosti knihovny jsou oficiální razítka již zmíněných a dnes neexistujících spolků, osobní věnování jednotlivých knih, či knižní lístky, dokládající mnoholetou aktivitu čtenářů.

knihovna - historické dokumenty

 

knihovna - historické dokumenty

Řada knih tak doprovází celé generace komenských občanů a představuje sama o sobě nepřehlédnutelnou kulturně historickou hodnotu. I po létech najde čtenář tu svou oblíbenou četbu, třeba ze vzdáleného dětství, včetně několika skutečných pokladů, v nichž nutno zmínit 4. vydání  Moravských národních písní od Františka Sušila (první vydání bylo v roce 1835) a pojednání o ovocných odrůdách Moravské ovoce udělené jako prémie na výstavě ovoce v roce 1912. Zachováním těchto děl dále zvýrazňuje kontinuitu komenských kulturních tradic.

knihovna - historické dokumenty knihovna - historické dokumenty

Oslavy 400. výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1992 iniciovaly podporu a připomínání myšlenek tohoto učence jako neodělitelného pilíře dalšího rozvoje komenské knihovny.

Současnost knihovny

Po stránce technické se knihovna vrátila do objektu školy. V novém vybavení ji návštěvníci využívají nejen k půjčování  knih a periodik, ale od roku 2005 k přístupu na internet a práci s tiskárnou. Knihovna nabízí 4.991 knižních svazků, 6 titulů časopisů pro děti a dospělé čtenáře.

 

Interier knihovny

Interier knihovny
Interier knihovny
   

 

Výstava k 90. výročí 1. světové války a vzniku samostatného Československa

     
Výstava k 90. výročí 1. světové války a vzniku samostatného Československa Výstava k 90. výročí 1. světové války a vzniku samostatného Československa Výstava k 90. výročí 1. světové války a vzniku samostatného Československa

  

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

Videa z obce a okolí

Videa z obce a okolí

 

 

Reportáž TV Slovácko ze slavnostního převzetí ocenění Vesnice roku 2011

Převzetí ocenění Vesnice roku 2011

 

EKO SADY KOMŇA

www.biosvestky.cz

Město Bojkovice

http://www.bojkovice.cz/

Město Uherský Brod

www.uherskybrod.cz

Bílé Karpaty

http://www.fotokarpaty.cz

Portál veřejné správy

www stránky PVS

Portál státní správy

www stránky

Vyhledávání spojení

www stránky

Počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

402600