mapa
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Správce údajů: Obec Komňa

Kontakty na správce najdete zde

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obce Komňa jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci Komňa. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Ing. Ladislav Hamřík
 • e-mail: poverenec@ub.cz
 • adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci Komňa, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce Komňa.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí(1) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech(2). Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci Komňa (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad.

 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

  (1) § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
  (2) Čl. 38 odst. 5 ON
  § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
  Čl. 38 odst. 5 ON

 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme:

  Záznamy o činnostech zpracování dle čl.30 GDPR

  Záznam o činnosti - Evidence obyvatel 

           Záznam o činnosti - Správní řízení

           Záznam o činnosti - Personalistika

           Záznam o činnosti - Místní poplatky

           Záznam o činnosti - Czech Point           

           Záznam o činnosti - Volby

           Záznam o činnosti - Účetnictví

           Záznam o činnosti - Vztahy s veřejností

           Záznam o činnosti - Vodovody a kanalizace

           Záznam o činnosti - Spisová služba

           Záznam o činnosti - Hospodaření obce

           Záznam o činnosti - Hřbitovní poplatky

           Záznam o činnosti - Ověřování

     5.  Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1   písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec@komna.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

     6.  Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

     7.  Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Videa z obce a okolí

Videa z obce a okolí

Komenská dědinko

Komenská dědinko - vesnice roku 2011

Reportáž TV Slovácko ze slavnostního převzetí ocenění Vesnice roku 2011

Převzetí ocenění Vesnice roku 2011

 

EKO SADY KOMŇA

www.biosvestky.cz

Město Bojkovice

http://www.bojkovice.cz/

Město Uherský Brod

www.uherskybrod.cz

Bílé Karpaty

http://www.fotokarpaty.cz

Portál veřejné správy

www stránky PVS

Portál státní správy

www stránky

Vyhledávání spojení

www stránky

Počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

368963